dr Mariusz Żynel : Trainings

  1. Zwiększanie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie świadomościowe, Białystok, Apr 27, 2023
    Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet w Białymstoku (org.)
  • * Instructor
  • ¹ Organizer
  • ² Student
Remarks related to the above data should be directed to: webmaster@math.uwb.edu.pl