dr Urszula Ostaszewska : Trainings

  1. V Ogólnouczelniane Seminarium - Jakość Kształcenia w UwB - Ocenianie w procesie zapewniania jakości kształcenia, Białystok, Apr 12, 2024
    Uniwersytet w Białymstoku (org.)
  • * Instructor
  • ¹ Organizer
  • ² Student
Remarks related to the above data should be directed to: webmaster@math.uwb.edu.pl