dr Tomasz Czyżycki

Unit Laboratory of Differential Equations
Position asystent
Room 3043
Phone 85 738 8343
E-mail address tomczyz@math.uwb.edu.pl
Tutorial
 • Wednesday 10:00 - 11:30
  p.3043
Duties
 • 2022-01-05 - : Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji
 • 2019-10-30 - : Koordynator ds. współpracy ze studentami non-degree
 • 2017-11-14 - 2019-09-30: Wydziałowy koordynator ds. aktywizowania mobilności studentów w ramach krajowych i międzynarodowych programów wymiany
 • 2017-10-18 - : Pełnomocnik ds. Erasmus+
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Przedstawiciel Wydziału Matematyki w Radzie Bibliotecznej UwB
Membership in boards and teams
 • 2019-10-23 - 2020-08-31: Rada Wydziału
 • 2019-10-15 - : Kierunkowy Zespół Dydaktyczny
 • 2016-12-06 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Promocji
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia