dr Mateusz Woronowicz : Conferences

  1. XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024: Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, Mar 21-24, 2024
    Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL (org.)
  • * Presentation
  • ¹ A chairman of a session
  • ² A member of the Organizing Committee
  • ³ Student
Remarks related to the above data should be directed to: webmaster@math.uwb.edu.pl