Badania naukowe : Konferencje

Warsztaty Metod Geometrycznych w Fizyce (Workshop on Geometric Methods in Physics), Białowieża

Warsztaty Metod Geometrycznych w Fizyce są jedną z szeroko rozpoznawanych, regularnych konferencji dotyczących fizyki matematycznej i zastosowań matematyki. Są one organizowane każdego roku od 1982 i wyrosły z regionalnego spotkania do uzyskania ich dzisiejszej międzynarodowej formy, przyciągającej wiodących fizyków i matematyków z całego świata.

Głównym jej organizatorem jest prof. Anatol Odzijewicz wraz ze współpracownikami z Katedry Fizyki Matematycznej Wydziału Matematyki. Współorganizatorami są również przedstawiciele ośrodków naukowych na całym świecie, m.in. Instytutu Matematycznego im. Steklova w Moskwie, CINVESTAVu w Mexico City, Rutgers University w New Jersey, Uniwersytetu w Bostonie.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnień związanych z metodami geometrycznymi w fizyce, takimi jak: nieskończenie wymiarowe grupy i algebry Liego, układy całkowalne, nieprzemienna geometria, geometria symplektyczna i Poissonowska, kwantyzacja, grupoidy i algebroidy Liego, grupy kwantowe.

Każdego roku w konferencji udział bierze około 70 naukowców z całego świata. Uczestnicy konferencji w czasie tygodniowych obrad mogą wysłuchać około pięćdziesięciu wykładów. Również młodzi pracownicy naukowi mają możliwość prezentacji wyników swojej pracy zarówno w postaci prezentacji posterowej jak i wykładu.

W przeszłości wśród nich znaleźli się m.in.: Roy Glauber (laureat nagrody Nobla z fizyki), Francesco Calogero, Ludvig Faddeev, Martin Kruskal, Bogdan Mielnik, Emma Previato, Stanisław Lech Woronowicz, Vladimir Zakharov, Alexander Gaifullin, Dmitry Anosov, Gerard Emch, George Mackey, Moshe Flato, Daniel Sternheimer, Tudor Ratiu, Simon Gindikin, Boris Fedosov, Iwo Białynicki-Birula, Jędrzej Śniatycki, Andrzej Trautman. Były także organizowane sesje specjalne poświęcone wybitnym matematykom i fizykom (takim jak: S.L. Woronowicz, G. Emch, S.T. Ali, F. Berezin). W roku 2010 w czasopiśmie Newsletter of European Mathematical Society ukazał się artykuł The Białowieża Meetings on Geometric Methods in Physics: Thirty Years of Success and Inspiration z okazji 30-lecia Konferencji, autorstwa S.T. Alego i T. Voronova.

Warsztaty trwają tydzień i organizowane są w swoim oryginalnym miejscu, w sercu naturalnie pięknego Białowieskiego Parku Narodowego. Strona internetowa Warsztatów

Szkoła Geometrii i Fizyki (School on Geometry and Physics), Białowieża

Od 2012 konferencji Warsztaty Metod Geometrycznych w Fizyce towarzyszy tygodniowa Szkoła Geometrii i Fizyki adresowana do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów starszych lat studiów matematyki i fizyki. Corocznie bierze w niej udział około trzydziestu uczestników, którzy mają okazję wysłuchać kilku cykli wykładów o tematyce przeglądowej lub dotyczących najnowszych badań prowadzonych przez zaproszonych specjalistów.

Szkoła trwa pięć dni i odbywa się w Skansenie Architektury Drewnianej w Białowieży. Głównym jej organizatorem jest prof. Anatol Odzijewicz wraz ze współpracownikami z Katedry Fizyki Matematycznej Wydziału Matematyki. Strona internetowa Warsztatów

Conference on Differential and Difference Equations and Applications 2017 (CDDEA 2017)

Konferencja odbyła się w dniach 26-30 czerwca w Jasnej (Demanowska Dolina), na Słowacji. Jej głównym organizatorem był Wydział Matematyki i Informatyki UwB. Współorganizatorami konferencji było Słowackie Towarzystwo Matematyków i Fizyków (Union of Slovak Mathematicians and Physicists - branch Zilina), Politechnika w Brnie, Czechy (Brno University of Technology), Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina (Kyiv National Economic University), Politechnika Poznańska (Poznan University of Technology) oraz Politechnika Łódzka (Lodz University of Technology).

Konferencja poświęcona była równaniom różniczkowym i różnicowym w tym równaniom na dowolnych skalach czasowych i ich zastosowaniom. Była to już 24 konferencja z cyklu zapoczątkowanego w 1969 roku przez profesorów słowackich.

W konferencji wzięło udział 66 uczestników, w tym 62 w czynnie. Aż 52 uczestników reprezentowało zagraniczne ośrodki naukowe. Uczestnicy reprezentowali 21 różnych jednostek naukowych i 15 krajów (Australia, Austria, Czechy, Izrael, Japonia, Kuwejt, Malezja, Łotwa, Norwegia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry). Skład Komitetu Naukowego konferencji był następujący: V. Astashova (RU), L. Berezansky (IL), A. Boichuk (UA), A. Cabada (ESP), J. Čermák (CZ), J. Diblík (CZ), A. Domoshnitsky (IL), I. Dzhalladova (UA), M. Galewski (PL), I. Györi (H), F. Hartung (H), S. Hilger (D), R. Hilscher (CZ), J. Jaroš (SK), T. Krisztin (H), D. Khusainov (UA), M. Pituk (H), I. Rachůnková (CZ), V. Rasvan (RO), A. Reinfelds (LV), Yu. Rogovchenko (NOR), M. Rontó (H), M. Růžičková (SK), F. Sadyrbaev (LV), E. Schmeidel (PL), S. Siegmund (D), S. Staněk (CZ), M. Tvrdý (CZ), A. Zafer (KW).

Jako proceedings po konferencji zostanie wydany numer czasopisma Opuscula Mathematica, który będzie indeksowane w Web of Science. Strona internetowa Konferencji