Badania naukowe : Publikacje

  1. R. Andruszkiewicz
    The classification of non-commutative torsion-free rings of rank two
    J. Algebra Appl. (2024), (on-line first, Article number: 2450121).
    DOI: 10.1142/S0219498824501214
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl