Badania naukowe : Redaktorstwo

  1. M. Růžičková, M. Kalina, B. Novotný Ed(s).
    Real Functions, Dynamical Systems and Applied Mathematics., Tatra Mountains Mathematical Publications vol. 81, (publ. by) Slovak Academy of Sciences, 2022.
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl