Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki : My matematycy

Klub Młodego Odkrywcy My, matematycy rozpoczął działalność!

Dnia 11 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie uczniów klas I-II szkół ponadpodstawowych zainteresowanych udziałem w Klubie Młodego Odkrywcy. Przybyło 16 osób! Nie spodziewaliśmy się tak szerokiego oddźwięku, więc bardzo się cieszymy.

Pierwsze zajęcia poprowadziła dr Anna Rybak. Dotyczyły one podstaw topologii, której tajniki zgłębialiśmy przy pomocy plasteliny. M. in. wykazywaliśmy, że obwarzanek można przekształcić w kubek wykonując operacje dozwolone w topologii. Zastanawialiśmy się, co rozumiemy pod pojęciem "własności figury" i które z własności są niezmienne w topologii.

Klub "My, matematycy" został już zarejestrowany na stronie kmo.org.pl.

Harmonogram spotkań w przyszłym roku szkolnym ustalimy we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami we wrześniu 2019 i ogłosimy na stronie http://matinf.uwb.edu.pl/ckum.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli. Każdy z Państwa może poprowadzić zajęcia w Klubie, jeżeli ma ciekawy temat.

A teraz: dobrych, spokojnych, pełnych wypoczynku wakacji życzy zespół Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki!

Teoria węzłów

Dnia 1 października 2019 odbyły się kolejne zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy My, matematycy.

Zajmowaliśmy się teorią węzłów, posługując się przyniesionymi z domu sznurkami, a także zgłębialiśmy zastosowania tej teorii.

Kuliste bochenki

Dnia 22 października 2019 odbyły się kolejne zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy My, matematycy. Wróciliśmy do zadania wakacyjnego, które brzmiało: Araminta Ponsonby zabrała swoich dziesięcioro dzieci (dwa razy pięcioraczki) do piekarni Archimedes, gdzie wypiekane są kuliste bochenki. Araminta lubi tam chodzić, bo każdy bochenek pokrojony jest na dziesięć kromek jednakowej grubości, więc każde dziecko może dostać po jednym kawałku chleba. Na szczęście dzieci mają różne apetyty, więc to, że kromki mają różne objętości nie jest problemem. Ale cała dziesiątka uwielbia skórkę i tutaj już mamy problem, bo każdy chce dostać jej jak najwięcej. Który kawałek ma najwięcej skórki? Opisz swoje badania i uzasadnij wniosek.

Zadanie to (umieszczone przez Iana Stewarta w jednej jego książek popularyzujących matematykę, ale nie napiszę w której, aby odwiedzający tę stronę nie zaglądali przedwcześnie do rozwiązania) na poprzednich zajęciach rozwiązywaliśmy "intuicyjnie" korzystając z modelu w postaci globusa i jednego ze znakomitych odkryć Archimedesa. Tym razem rozwiązywaliśmy je "szkolnymi" metodami, korzystając z wzorów, ale ponownie kluczowe było znowu odniesienie do wspomnianego odkrycia Archimedesa. I teraz pytanie do odwiedzających: które osiągnięcie Archimedesa jest tutaj tak ważne? Może poniższy obraz będzie pomocny:


Źródło: https://brainly.pl/zadanie/3221025

Zachęcamy do samodzielnej pracy nad zadaniem, zaś przemyślenia i ewentualne zdjęcia można przysłać na adres: ckum@math.uwb.edu.pl.

Można też po prostu przyjść na nasze następne zajęcia i uczestniczyć osobiście w kolejnych doświadczeniach. W roku 2019 zajęcia odbędą się jeszcze 19 listopada i 17 grudnia o godzinie 17.00 - jak zwykle w sali 3011 w budynku Wydziału Matematyki na kampusie UwB, ul. Ciołkowskiego 1M.

Po uporaniu się z zadaniem zajmowaliśmy się węzłami na wstążce, papierze i badaliśmy związek tych węzłów z jabłkiem - podobnie jak młodsi koledzy poprzedniego dnia. Zapewniam, że dla licealistów to zagadnienie było równie pasjonujące jak dla Klubowiczów ze szkół podstawowych.

A do czego nam to będzie potrzebne?

Dnia 19 listopada 2019 odbyły się kolejne zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy My, matematycy. Zajmowaliśmy się zastosowaniami trygonometrii (na wniosek Klubowiczów), a także graliśmy w gry umożliwiające pogłębianie znajomości matematyki w nietypowy sposób.

Z jednych figur otrzymujemy inne...

17 grudnia 2019 roku odbyły się zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy My, matematycy (uczniowie szkół średnich). Tematyka dotyczyła przekształcania krzyża greckiego w kwadrat, przy czym podeszliśmy do tematu trochę inaczej niż nasi młodsi koledzy ze szkół podstawowych i po wykonaniu czynności konkretnych (cięciu krzyża greckiego na części i układaniu nowej figury) przeprowadziliśmy dwa dowody matematyczne: pokazaliśmy, że otrzymana figura jest rzeczywiście kwadratem oraz że otrzymaliśmy kwadrat o takim samym polu, jak figura wyjściowa.