Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki : Seminarium

Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku
oraz
Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki
zaprasza
NAUCZYCIELI MATEMATYKI,
na seminarium

Technologie informacyjno-komunikacyjne (i nie tylko) w kształceniu matematycznym

Seminarium poświęcone będzie:

Seminarium prowadzić będą:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli matematyki ze wszystkich typów szkół i ze wszystkich etapów edukacyjnych

dnia 27 lutego 2020 roku (czwartek) na godzinę 16:00

do sali 3011 w budynku Wydziału Matematyki na kampusie UwB przy ulicy Ciołkowskiego 1M.