Pracownia Analizy Funkcjonalnej : Konferencje

 1. K. Bardadyn
  Simplicity of Lp-operator algebra crossed products
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 2. K. Bardadyn, T. Czyżycki, A. Dobrogowska, T. Goliński, M. Horowski, G. Jakimowicz, A. Sliżewska, M. Szajewska, E. Wawreniuk
  XI School on Geometry and Physics, Białystok, Poland, Jun 27 - Jul 1, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 3. K. Bardadyn, B. Kwaśniewski, A. McKee
  Noncommutativity in the North, Gothenburg, Sweden, Mar 14-18, 2022
  University of Gothenburg (org.)
 4. T. Goliński², M. Horowski, G. Jakimowicz, B. Kwaśniewski, A. McKee, U. Ostaszewska, A. Sliżewska², M. Szajewska
  XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics, Białystok, Poland, Jun 19-25, 2022
  Faculty of Mathematics, University of Białystok (org.)
 5. B. Kwaśniewski
  Aperiodicity for Hilbert bimodules andC∗-inclusions
  Noncommutative Analysis at the Technion, Haifa, Israel, Jun 26 - Jul 1, 2022
  (Planowany udział)
 6. B. Kwaśniewski
  C*-irreducible Cartan inclusions
  C*-algebras: Structure and Dynamics, Sde Boker, Israel, May 16-19, 2022
  Ben-Gurion University (org.)
 7. B. Kwaśniewski, A. Sliżewska
  33th International Workshop on Operator Theory and its Applications, Kraków, Poland, Sep 6-10, 2022
 8. J. Makowska
  Szkolenie w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej UwB z zakresu projektowania uniwersalnego", Oslo, Norwegia, Sep 5-10, 2022
  (Planowany udział)
 9. J. Makowska
  Szkolenie specjalistyczne z zakresu tutoringu, Jul 4, 2022
  Uniwersytet w Białymstoku (org.)
 10. J. Makowska, M. Szajewska
  Szkolenie z zakresu projektowania uniwersalnego, Kraków, Apr 11-14, 2022
  Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (org.), w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego" (sponsor)
 11. J. Makowska, M. Szajewska
  Szkolenie w zakresie projektowania uniwersalnego, Białystok, Mar 22, 2022
  AXON Centrum Edukacyjno-Metodyczne (org.)
  (w ramach projektu "Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego")
 • * Prezentacja
 • ¹ Przewodniczący sesji
 • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
 • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl