Pracownicy : Konsultanci

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. dr Anna RYBAK koordynator
2. dr hab. Stanislav STEPIN profesor uczelni