Pracownicy : Pracowali u nas

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Yuriy Akchmetovich AMINOV profesor uczelni
2. dr Czesław BAGIŃSKI adiunkt
3. dr Agata BEZUBIK asystent
4. mgr Ewa BURAKOWSKA asystent
5. mgr Małgorzata BURZYŃSKA asystent
6. dr inż. Urszula CITKO starszy wykładowca
7. mgr Agata DĄBROWSKA asystent
8. mgr Adam GAJDA asystent
9. dr hab. Piotr GRZESZCZUK profesor uczelni
10. dr Klara JANGLAJEW starszy wykładowca
11. mgr Robert JANKOWSKI asystent
12. mgr Robert JANKOWSKI asystent
13. mgr Magdalena JASTRZĘBSKA asystent
14. dr Zbigniew KARNO adiunkt
15. dr Eugeniusz KUSAK adiunkt
16. prof. dr hab. Andrei LEBEDEV profesor uczelni
17. mgr Wojciech LEOŃCZUK asystent
18. mgr Marcin ŁUBA asystent
19. dr Barbara ŁUPIŃSKA asystent
20. dr Elżbieta MAJEWSKA adiunkt
21. dr Marcin MAKOWSKI adiunkt
22. dr Ryszard MAZUREK adiunkt
23. prof. dr hab. Maciej MĄCZYŃSKI profesor uczelni
24. dr Michał MUZALEWSKI starszy wykładowca
25. mgr Justyna MYŚLIŃSKA asystent
26. prof. dr hab. Anatol ODZIJEWICZ profesor
27. dr Joanna OLBRYŚ adiunkt
28. dr Henryk ORYSZCZYSZYN adiunkt
29. dr hab. Zbigniew PASTERNAK-WINIARSKI profesor uczelni
30. mgr Jan PAVTEL asystent
31. prof. dr hab. Edward W. PIOTROWSKI profesor
32. mgr Marek PISARSKI wykładowca
33. prof. dr hab. Witold POGORZELSKI profesor uczelni
34. dr Jan POPIOŁEK adiunkt
35. dr Małgorzata PRAŻMOWSKA adiunkt
36. dr hab. Krzysztof PRAŻMOWSKI profesor uczelni
37. dr Marian PRZEMSKI starszy wykładowca
38. mgr Katarzyna PUTKOWSKA asystent
39. dr hab. Ewa SCHMEIDEL profesor uczelni
40. mgr Małgorzata SCHROEDER asystent
41. mgr Magdalena SOBOLEWSKA asystent
42. dr hab. Aleksander STRASBURGER profesor uczelni
43. dr Agnieszka TERESZKIEWICZ adiunkt
44. dr hab. Ivan TSYFRA profesor uczelni
45. dr hab. Luba UBA profesor uczelni
46. dr Edmund WORONOWICZ adiunkt
47. prof. dr hab. Stanisław Lech WORONOWICZ profesor uczelni
48. dr Jerzy ZABILSKI adiunkt
49. dr Małgorzata ZDANOWICZ adiunkt
50. mgr Joanna ZONENBERG asystent
51. dr Edward ZYCH starszy wykładowca