Pracownicy : Pracowali u nas

Tytuł/Stopień Imię Nazwisko Stanowisko
1. prof. dr hab. Yuriy Akchmetovich AMINOV profesor uczelni
2. dr Czesław BAGIŃSKI adiunkt
3. dr Agata BEZUBIK asystent
4. mgr Ewa BURAKOWSKA asystent
5. mgr Małgorzata BURZYŃSKA asystent
6. dr inż. Urszula CITKO starszy wykładowca
7. mgr Agata DĄBROWSKA asystent
8. prof. dr hab. Irada DZHALLADOVA adiunkt
9. mgr Adam GAJDA asystent
10. dr hab. Piotr GRZESZCZUK profesor uczelni
11. dr Maciej HOROWSKI starszy wykładowca
12. dr Klara JANGLAJEW starszy wykładowca
13. mgr Robert JANKOWSKI asystent
14. mgr Robert JANKOWSKI asystent
15. mgr Magdalena JASTRZĘBSKA asystent
16. dr Zbigniew KARNO adiunkt
17. dr Eugeniusz KUSAK adiunkt
18. prof. dr hab. Andrei LEBEDEV profesor uczelni
19. mgr Wojciech LEOŃCZUK asystent
20. mgr Marcin ŁUBA asystent
21. dr Barbara ŁUPIŃSKA asystent
22. dr Elżbieta MAJEWSKA adiunkt
23. dr Marcin MAKOWSKI adiunkt
24. dr Ryszard MAZUREK adiunkt
25. prof. dr hab. Maciej MĄCZYŃSKI profesor uczelni
26. dr Michał MUZALEWSKI starszy wykładowca
27. mgr Justyna MYŚLIŃSKA asystent
28. prof. dr hab. Anatol ODZIJEWICZ profesor
29. dr Joanna OLBRYŚ adiunkt
30. mgr Jarosław OLSZEWSKI asystent
31. dr Henryk ORYSZCZYSZYN adiunkt
32. dr hab. Zbigniew PASTERNAK-WINIARSKI profesor uczelni
33. mgr Jan PAVTEL asystent
34. prof. dr hab. Edward W. PIOTROWSKI profesor
35. mgr Marek PISARSKI wykładowca
36. prof. dr hab. Witold POGORZELSKI profesor uczelni
37. dr Jan POPIOŁEK adiunkt
38. dr Małgorzata PRAŻMOWSKA adiunkt
39. dr hab. Krzysztof PRAŻMOWSKI profesor uczelni
40. dr Marian PRZEMSKI starszy wykładowca
41. mgr Katarzyna PUTKOWSKA asystent
42. dr hab. Ewa SCHMEIDEL profesor uczelni
43. mgr Małgorzata SCHROEDER asystent
44. mgr Magdalena SOBOLEWSKA asystent
45. dr hab. Aleksander STRASBURGER profesor uczelni
46. dr Agnieszka TERESZKIEWICZ adiunkt
47. dr hab. Ivan TSYFRA profesor uczelni
48. dr hab. Luba UBA profesor uczelni
49. dr Edmund WORONOWICZ adiunkt
50. prof. dr hab. Stanisław Lech WORONOWICZ profesor uczelni
51. dr Jerzy ZABILSKI adiunkt
52. dr Małgorzata ZDANOWICZ adiunkt
53. mgr Joanna ZONENBERG asystent
54. dr Edward ZYCH starszy wykładowca