dr hab. Izabela Agata Malinowska

Jednostka Zakład Algebry
Stanowisko profesor uczelni
Pokój 3035
Telefon 85 738 8291
Adres e-mail izabelam@math.uwb.edu.pl
Strona WWW http://math.uwb.edu.pl/~izabelam/
Konsultacje
 • czwartek 10:00 - 11:30
  p.3035
Pełnione funkcje
 • 2022-11-10 - : Członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej
 • 2019-10-30 - : Przedstawiciel pracowników do Uczelnianej Komisji Wyborczej
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2022-11-03 - : Wydziałowa Komisja Oceniająca
 • 2019-10-01 - : Rada Wydziału
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Komisja ds. Oceny Efektów Realizacji Zadań Badawczych
 • 2016-10-01 - 2019-09-30: Wydziałowa Rada Konsultacyjna
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
 • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału