dr Justyna Makowska

Jednostka Pracownia Analizy Funkcjonalnej
Stanowisko starszy wykładowca
Pokój 3019
Telefon 85 738 8317
Adres e-mail j.makowska@uwb.edu.pl
Konsultacje
 • środa 10:00 - 11:00
  Zmiana terminu konsultacji w semetrze letnim (2022/2023).
 • środa 10:00 - 11:00
  W okresie 06-10.03.23 konsultacje nie odbędą się z powodu szkolenia w CNK w W-wa.
 • środa 10:00 - 11:00
  Dnia 15.03.23 konsultacje się nie odbędą. Przełożone na 16.03.23 (10:30-11:30).
 • czwartek 10:30 - 11:30
  Dnia 16.03.23 odbęda się konsultacje zamiast 15.03.23.
Zainteresowania naukowe

dr Justyna Makowska – doktor nauk matematycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku, członek zespołu Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającego przy Wydziale Matematyki. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Naukowo zajmowała się analizą spektralną operatorów funkcyjnych. Obecnie problematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień związanych z uczeniem się oraz nauczaniem matematyki. W swojej pracy dydaktycznej wykorzystuje metody problemowe. Współprowadzi Kluby Młodego Odkrywcy: „My matematycy” i „My tropiciele matematyki”.

Kariera naukowa
 • 2013: stopień doktora w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
  rozprawa: Operatory generowane przez odwzorowania typu Morse'a-Smaile'a
  promotor: prof. dr hab. A. Antonevich
 • 2003: tytuł magistra w dziedzinie: Matematyka
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca: Promień spektralny operatorów przesunięcia z wagą
  promotor: prof. dr hab. A. Antonevich
 • 2002: tytuł licencjata w dziedzinie: Matematyka Finansowa
  uzyskany w: Uniwersytet w Białymstoku
  praca:
  promotor: dr J. Olbryś
Pełnione funkcje
 • 2020-10-01 - : Przedstawiciel Wydziału Matematyki do uczelnianego zespołu ds. grantów dydaktycznych
 • 2019-10-30 - : Opiekun praktyk
Członkostwo w komisjach i zespołach
 • 2019-10-01 - : Wydziałowa Komisja Wyborcza
Praca zawodowa
 • 2020 - 2022: przedstawiciel Wydziału Matematy, UwB, Uczelniany zespół ds grantów dydaktycznych
 • 2019 - 2022: opiekun praktyk, UwB, Wydział Matematyki
 • 2019 - 2022: koordynator Wydziałowy projektu , UwB: projekt Nowoczesny Uniwersytet edycje I-III
 • 2019 - 2020: koordynator Wydziałowy projektu , projekt UwB: Kuźnia kompetencji edycja II i edycja III
 • 2018 - 2022: członek zespołu, Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki
Granty
 • 2012 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Analysis of constructions and structures arising in investigation of C*-dynamical systems
  # DEC-2011/01/B/ST1/03838
 • 2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Algebry operatorowe generowane przez układy dynamiczne: spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki
  # N N201 382634