dr Mateusz Woronowicz : Konferencje

  1. XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024: Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, Mar 21-24, 2024
    Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL (org.)
  • * Prezentacja
  • ¹ Przewodniczący sesji
  • ² Członek Komitetu Organizacyjnego
  • ³ Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych proszę kierować do: webmaster@math.uwb.edu.pl