dr Mateusz Woronowicz : Publikacje

  1. R. Andruszkiewicz, M. Woronowicz
    On the Classification of Torsion-Free Nil Rings of Rank Two
    Bull. Belg. Math. Soc. Simon Stevin (2023), (to appear).
  • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl