dr Mateusz Woronowicz : Publikacje

 1. R. Andruszkiewicz, M. Woronowicz
  A simple solution of Stratton and Webb’s problem
  Comm. Algebra 50 (2022), no. 7, 3113-3123.
  DOI: 10.1080/00927872.2022.2026370
 2. R. Andruszkiewicz, M. Woronowicz
  The Classification of Torsion-free TI-Groups
  Algebra Colloq. 29 (2022), no. 4, 595-606.
  DOI: 10.1142/S1005386722000414
 3. M. Woronowicz
  ALGEBRA LINIOWA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ 1 Skrypt dla studentów pierwszego semestru matematyki stosowanej
  Politechnika Białostocka, 2022.
  DOI: 10.24427/978-83-67185-31-8
 4. M. Woronowicz
  O ADDYTYWNYCH GRUPACH (ŁĄCZNYCH) PIERŚCIENI PRZEMIENNYCH
  ch. 2, pp. 37-66, Politechnika Białostocka, 2022.
  DOI: 10.24427/978-83-67185-18-9_2
 • * Student
Uwagi do prezentowanych tutaj danych bibliograficznych proszę kierować do: libmaster@math.uwb.edu.pl