prof. dr hab. Miroslava Růžičková

Jednostka Pracownia Równań Różniczkowych
Stanowisko profesor
Pokój 2038
Telefon 85 738 8348
Adres e-mail m.ruzickova@math.uwb.edu.pl
Konsultacje
  • wtorek 16:00 - 17:00
    Możliwy inny termin uzgodniony indywidualnie p. 2038
Pełnione funkcje
  • 2019-10-01 - : Kierownik zakładu
Członkostwo w komisjach i zespołach
  • 2021-09-08 - : Rada Konsultacyjna Wydziału Matematyki
  • 2019-10-01 - : Rada Wydziału
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Naukowa Instytutu Matematyki
  • 2016-09-01 - 2019-09-30: Rada Wydziału