Studia : Opiekunowie

Kierunek Matematyka

Studia pierwszego stopnia

Matematyka

Rok Opiekun Adres e-mail
1 dr Agnieszka Stocka mi2022@math.uwb.edu.pl

Matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
2 dr Tomasz Czyżycki mi2021@math.uwb.edu.pl
3 dr Marzena Szajewska mi2020@math.uwb.edu.pl

Matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
2 dr Tomasz Czyżycki mfi2021@math.uwb.edu.pl
3 dr Marzena Szajewska mfi2020@math.uwb.edu.pl

Studia drugiego stopnia

Matematyka teoretyczna

Rok Opiekun Adres e-mail
1 mgr Krzysztof Bardadyn mii2022@math.uwb.edu.pl
2 dr Małgorzata Hryniewicka mii2021@math.uwb.edu.pl

Matematyka finansowa

Rok Opiekun Adres e-mail
1 mgr Krzysztof Bardadyn mfii2022@math.uwb.edu.pl
2 dr Małgorzata Hryniewicka mfii2021@math.uwb.edu.pl