Studia : Organizacja roku

Rok akademicki 2022-23

Semestr zimowy 2022-10-01 2023-02-26
zajęcia dydaktyczne 2022-10-01 2022-12-22
uroczysta inauguracja roku akademickiego - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2022-10-10
dni wolne od zajęć dydaktycznych
2022-10-31
2022-11-02
wakacje zimowe 2022-12-23 2023-01-06
zajęcia dydaktyczne c.d. 2023-01-07 2023-02-06
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2023-02-07 2023-02-19
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 2023-02-20 2023-02-26
Semestr letni 2023-02-27 2023-09-30
zajęcia dydaktyczne 2023-02-27 2023-04-05
wakacje wiosenne 2023-04-06 2023-04-11
zajęcia dydaktyczne c.d. 2023-04-12 2023-06-23
dni wolne od zajęć dydaktycznych
2023-04-17
2023-05-02
2023-06-09
sesja egzaminacyjna semestru letniego 2023-06-24 2023-07-07
wakacje letnie 2023-07-08 2023-09-30
praktyki zawodowe 2023-07-08 2023-09-22
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 2023-07-10 2023-07-16

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu studiów ustala się:

Na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie: