Studia : Praktyki zawodowe

Studenci II roku kierunku matematyka finansowa I stopnia zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych. Praktyki trwają 3 tygodnie (120 godzin).

Student sam wskazuje miejsce gdzie będzie chciał odbyć praktykę i po uzyskaniu zgody pracodawcy powinien złożyć Deklarację planowanej praktyki w Dziekanacie Wydziału lub Opiekunowi praktyk oraz odebrać Umowę o organizację praktyki zawodowej (w dwóch egzemplarzach) i przedstawić ją do podpisu pracodawcy. Egzemplarze podpisanej umowy należy zwrotnie dostarczyć opiekunowi praktyk.

Instytucja, w której student odbywa praktykę zawodową powinna wykorzystywać w swojej działalności szeroko rozumiane metody matematyczne (np. banki, biura rachunkowe, urzędy statystyczne, odpowiednie działy w przedsiębiorstwach i urzędach).

Proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w Regulaminie praktyk (patrz dokumenty poniżej).

Ważne !!!

Działania opisywane w Dzienniku Praktyk powinny być zbieżne z Ramowym Programem Praktyk. Proszę zatem odnotowywać tylko te czynności, które spełniają te wymagania. Wszelkie wzmianki typu: robiłem kawę, naklejałem znaczki na koperty, wycierałem parapety itp. mogą spowodować nie zaliczenie praktyk.

W pracy będą Państwo zobowiązani do wykonywania różnych czynności, również nie wynikających bezpośrednio z zajmowanego stanowiska (co jest zupełnie naturalne). Jednak wypełniając tygodniową kartę pracy proszę skupić się na zrealizowaniu Ramowego Programu Praktyk.

Kontakt

W przypadku pytań proszę kontaktować się z opiekunem praktyk:

Opiekun dr Justyna Makowska
Adres e-mail makowska@math.uwb.edu.pl

Dokumenty do pobrania