Studia : Sylabusy

Od cyklu nauczania 2016 sylabusy znajdują się w systemie USOS.

L.p. Nazwa przedmiotu Rok Semestr Zapisz
1. Algebra liniowa rok 1 semestr 1
2. Analiza matematyczna I rok 1 semestr 1
3. Analiza matematyczna II rok 1 semestr 2
4. Analiza matematyczna II - ćwiczenia rok 1 semestr 2
5. Badania operacyjne rok 2 semestr 3
6. Ekonometria I - laboratorium rok 3 semestr 5
7. Ekonometria I - wykład rok 3 semestr 5
8. Ekonometria II - laboratorium rok 3 semestr 6
9. Ekonometria II - wykład rok 3 semestr 6
10. Ekonomia matematyczna - wykład rok 2 semestr 4
11. Ekonomia matematyczna - ćwiczenia rok 2 semestr 4
12. Etyka informatyczna - wykład rok 1 semestr 2
13. Finanse przedsiębiorstw - wykład rok 2 semestr 4
14. Finanse przedsiębiorstw - ćwiczenia rok 2 semestr 4
15. Historia gospodarcza rok 1 semestr 1
16. Informatyczne systemy zarządzania rok 2 semestr 3
17. Informatyka ekonomiczna - wykład rok 1 semestr 2
18. Informatyka ekonomiczna - ćwiczenia rok 1 semestr 2
19. Instrumenty finansowe - wykład rok 3 semestr 5
20. Instrumenty finansowe - ćwiczenia rok 3 semestr 5
21. Lektorat j. obcego rok 2 semestr 3
22. Lektorat j. obcego rok 1 semestr 1
23. Makroekonomia - ćwiczenia rok 1 semestr 2
24. Matematyka finansowa - wykład rok 2 semestr 3
25. Matematyka finansowa - ćwiczenia rok 2 semestr 3
26. Matematyka ubezpieczeniowa rok 3 semestr 5
27. Mikroekonomia rok 1 semestr 1
28. Ochrona własności intelektualnej z elementami bhp rok 1 semestr 1
29. Podstawy sieci komputerowych - laboratorium rok 1 semestr 2
30. Podstawy zarządzania rok 1 semestr 1
31. Prognozowanie gospodarcze - wykład rok 3 semestr 6
32. Prognozowanie gospodarcze - ćwiczenia rok 3 semestr 6
33. Programowanie stron www rok 3 semestr 5
34. Programowanie strukturalne rok 2 semestr 3
35. Projektowanie systemów informatycznych - laboratorium rok 3 semestr 5
36. Projektowanie systemów informatycznych - wykład rok 3 semestr 5
37. Rachunek prawdopodobieństwa rok 2 semestr 3
38. Rachunek prawdopodobieństwa - ćwiczenia rok 2 semestr 3
39. Rachunkowość - wykład rok 2 semestr 3
40. Rachunkowość - ćwiczenia rok 2 semestr 3
41. Seminarium dyplomowe I - dr U. Citko rok 3 semestr 5
42. Seminarium dyplomowe I - prof. dr hab. E. Piotrowski rok 3 semestr 5
43. Seminarium dyplomowe II rok 3 semestr 6
44. Statystyka matematyczna - laboratorium rok 2 semestr 4
45. Statystyka matematyczna - wykład rok 2 semestr 4
46. Statystyka matematyczna - ćwiczenia rok 2 semestr 4
47. Technologie informatyczne na rynkach kapitałowych rok 2 semestr 3
48. Teoria gier - wykład rok 2 semestr 4
49. Teoria gier - ćwiczenia rok 2 semestr 4
50. Teoria portfela - laboratorium rok 3 semestr 6
51. Teoria portfela - wykład rok 3 semestr 6
52. Teoria portfela - ćwiczenia rok 3 semestr 6
53. Współczesne teorie społeczeństwa - wykład rok 1 semestr 2
54. Wstęp do informatyki rok 1 semestr 1
55. Wstęp do programowania obiektowego - laboratorium rok 2 semestr 4
56. Wstęp do programowania obiektowego - wykład rok 2 semestr 4
57. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rok 3 semestr 5
58. Zbiory przybliżone w analizie danych - wykład rok 3 semestr 6
59. Zbiory przybliżone w analizie danych - ćwiczenia rok 3 semestr 6